Trường Trung Học Phổ Thông Tam Giang
        Trường THPT Tam Giang
    Giới thiệu
    Cơ cấu tổ chức
    Lịch sử Trường
    Thời khóa biểu
    Tin tức
    Thông báo
    Hình ảnh hoạt động
    Xem điểm
    Thư viện

        Tài liệu tham khảo
    Tài liệu học tập
    Tài liệu giảng dạy
    Kho đề thi

        Tuyên dương, khen thưởng

     BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TAM GIANG

TUYÊN DƯƠNG

Văn Công Ánh, Cao Thị Loan, Lâm Trí Lũy, Nguyễn Thị Vi Mẫn, Đặng Thị Tâm, Nguyễn Thị Thuận, Hoàng Văn Thuyết
Đỗ Đại học Y đợt I


     BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TAM GIANG

TUYÊN DƯƠNG

Văn Công Ánh, Cao Thị Loan, Lâm Trí Lũy, Nguyễn Thị Vi Mẫn, Đặng Thị Tâm, Nguyễn Thị Thuận, Hoàng Văn Thuyết
Đỗ Đại học Y đợt I


     BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TAM GIANG

TUYÊN DƯƠNG

Văn Công Ánh, Cao Thị Loan, Lâm Trí Lũy, Nguyễn Thị Vi Mẫn, Đặng Thị Tâm, Nguyễn Thị Thuận, Hoàng Văn Thuyết
Đỗ Đại học Y đợt I


     BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TAM GIANG

TUYÊN DƯƠNG

Văn Công Ánh, Cao Thị Loan, Lâm Trí Lũy, Nguyễn Thị Vi Mẫn, Đặng Thị Tâm, Nguyễn Thị Thuận, Hoàng Văn Thuyết
Đỗ Đại học Y đợt I


     BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT TAM GIANG

TUYÊN DƯƠNG

Văn Công Ánh, Cao Thị Loan, Lâm Trí Lũy, Nguyễn Thị Vi Mẫn, Đặng Thị Tâm, Nguyễn Thị Thuận, Hoàng Văn Thuyết
Đỗ Đại học Y đợt I        Số lượt truy cập
Số lượt truy cập:
Số người đang Online:

        Quản lý điểm
        Liên kết Web
Bộ giáo dục và đào tạo
Mạng giáo dục
Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng hợp thông tin về Huế
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

     THÔNG BÁO

    PHÂN CÔNG TRỰC CƠ QUAN TẾT DƯƠNG LỊCH 2012
    Thông báo bởi: Ban giám hiệu
    Ngày 12/28/2011 9:27:40 PM, người gửi: Hoàng Đức Diễn


TRƯỜNG THPT TAM GIANG

 

PHÂN CÔNG TRỰC BẢO VỆ CƠ QUAN TẾT DƯƠNG LỊCH

 

Ngày, tháng

Trực lãnh đạo

Trực tự vệ

Trực bảo vệ

Ngày 30/12/2011

Nguyễn Xuân Tý

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Đình Tình

Hoàng Đức Liêu

Ngày 31/12/2011

Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Đình Tình

Hoàng Đức Thuyền

Ngày 01/01/2012

Hoàng Đức Diễn

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Đình Tình

Cao Huy Phú

Ngày 02/02/2012

Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Đình Tình

Hoàng Đức Liêu

* Chú ý: Tất cả các thành viên đều phải trực 24/24 giờ; nếu có vấn đề gì xảy ra phải báo cáo ngay cho Hiệu trưởng qua số máy DĐ: 0972712081 hoặc qua số máy cố định: 054.3763238.

                                                           

                                                                Điền Hải, ngày 29 tháng 12 năm 2011

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã ký)

                                                                         

                                                                                               Hoàng Đức Diễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CÁC THÔNG BÁO KHÁC:
 
Ban giám hiệu    THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
Ngày 1/1/2050 12:00:00 AM - Nguyễn Xuân Tý
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH CỦA HIỆU TRƯỞNG TUẦN 33
Ngày 4/7/2013 4:58:34 PM - Hoàng Đức Diễn
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 33
Ngày 4/7/2013 4:54:50 PM - Hoàng Đức Diễn
BCH Đoàn Trường    kết quả thi đua khối sáng tuần 30
Ngày 3/27/2013 3:32:06 PM - Hồ Hữu Túy
BCH Đoàn Trường    KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI CHIỀU TUẦN 26 - NĂM HỌC 2012-2013
Ngày 3/17/2013 8:06:32 AM - Trần Văn Tuấn
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 29
Ngày 3/10/2013 10:29:05 PM - Hoàng Đức Diễn
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH THÁNG 3/2013
Ngày 3/3/2013 7:40:32 PM - Hoàng Đức Diễn
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 28
Ngày 3/3/2013 7:23:13 PM - Hoàng Đức Diễn
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH CỦA HIỆU TRƯỞNG TUẦN 26
Ngày 2/18/2013 9:38:44 AM - Hoàng Đức Diễn
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 26
Ngày 2/18/2013 9:37:26 AM - Hoàng Đức Diễn
BCH Đoàn Trường    KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI CHIỀU TUẦN 24 - NĂM HỌC 2012-2013
Ngày 2/4/2013 1:48:33 PM - Trần Văn Tuấn
BCH Đoàn Trường    KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI CHIỀU HKI - NĂM HỌC 2012-2013
Ngày 2/4/2013 1:47:53 PM - Trần Văn Tuấn
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 24,25
Ngày 1/27/2013 11:44:07 PM - Hoàng Đức Diễn
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG TUẦN 23
Ngày 1/21/2013 4:32:55 PM - Hoàng Đức Diễn
Ban giám hiệu    KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG TUẦN 23
Ngày 1/20/2013 10:15:58 PM - Hoàng Đức Diễn
Trang trước Trang sau